[Khái niệm] Hình thức doanh nghiệp là gì? Bước đầu khi thành lập doanh nghiệp

Cập nhật: 13/10/2021 Lượt xem: Views

Rate this post

Bạn đang tìm hiểu giải thích về vấn đề Hình thức doanh nghiệp là gì? Bước đầu khi thành lập doanh nghiệp? Hãy tham khảo bài viết ngay bên dưới để có thêm thông tin kiến thức bổ ích nhé! Nào mời các đọc giả Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây để cùng giải đáp thắc mắc nhé!

nghề nghiệp Quản trị doanh nghiệp

1. Hình thức doanh nghiệp sở hữu duy nhất

Một quyền sở hữu duy nhất bao gồm một cá nhân làm doanh nghiệp. Quyền sở hữu duy nhất là hình thức tổ chức doanh nghiệp nhiều nhất ở Hoa Kỳ, tuy nhiên, chúng chiếm ít trong phương pháp thống kế các khoản thu doanh nghiệp.

Hình thức doanh nghiệp sở hữu duy nhất

1.1. Ưu điểm

 • Dễ hình thành và giải thể. Thiết lập quyền sở hữu duy nhất nhiều khả năng đơn thuần như in danh thiếp hoặc treo bảng hiệu thông báo cho doanh nghiệp. Lấy chỗ làm làm thợ mộc theo hợp đồng hoặc nhiếp ảnh gia tự do, chẳng hạn, nhiều khả năng thiết lập quyền sở hữu duy nhất. Tương tự như vậy, một quyền sở hữu duy nhất cũng dễ dàng hòa tan.
 • Thông thường, có kinh phí khởi động thấp và kinh phí vận hành thấp.
 • Quyền sở hữu của tất cả lợi nhuận.
 • Quyền sở hữu duy nhất thường phải tuân theo ít quy định hơn.
 • Không có thuế thu nhập doanh nghiệp. Bất kỳ thu nhập nào được thực hiện bởi quyền sở hữu duy nhất được khai báo lên tờ khai thuế thu nhập cá nhân của chủ sở hữu.

nghề nghiệp online

 1.2. Nhược điểm

 • nghĩa vụ vô hạn. Chủ sở hữu tổ chức doanh nghiệp của họ với tư phương pháp là chủ sở hữu duy nhất chịu nghĩa vụ cá nhân về các nghĩa vụ của doanh nghiệp, bao gồm các hành động của bất kỳ nhân sự nào thay mặt cho doanh nghiệp.
 • Hạn chế đời sống. Trong hầu không còn các trường hợp, nếu một chủ doanh nghiệp chết, doanh nghiệp cũng chết theo.
 • nhiều khả năng khó khăn cho một cá nhân để tăng vốn. Việc tư vấn là dưới dạng tiết kiệm cá nhân hoặc cho vay cá nhân.

Nhược điểm đáng ngại nhất của việc tổ chức như một chủ sở hữu duy nhất là khía cạnh của nghĩa vụ vô hạn. Một lợi thế của quyền sở hữu duy nhất là nộp thuế với tư phương pháp cá nhân thay vì trả thuế suất doanh nghiệp. Một số hình thức tổ chức doanh nghiệp lai nhiều khả năng được dùng để tận dụng nghĩa vụ hữu hạn và thuế suất thấp hơn cho những doanh nghiệp đạt được ý muốn yêu cầu. Chúng bao gồm Tập đoàn S và liên doanh nghĩa vụ hữu hạn (LLC). Trong đó Quân đoàn S là một Thực thể Liên bang, LLC được quy định bởi các quốc gia khác nhau. LLC cung cấp tùy chọn cho lợi nhuận từ doanh nghiệp chuyển qua tờ khai thuế thu nhập cá nhân của chủ sở hữu.

2. Hình thức doanh nghiệp quan hệ đối tác

Một quan hệ đối tác bao gồm hai hoặc nhiều cá nhân trong doanh nghiệp cùng nhau. Quan hệ đối tác nhiều khả năng nhỏ như vận hành của mẹ và pop, hoặc lớn như một số liên doanh kế toán hoặc pháp lý lớn nhiều khả năng có hàng tá đối tác. Có nhiều loại quan hệ đối tác khác nhau, đối tác chung, hợp tác hạn chế và hợp tác nghĩa vụ hữu hạn, những không giống nhau cơ bản xuất phát từ mức độ nghĩa vụ cá nhân và kiểm soát quản lý.

2.1. Ưu điểm

 • Sức mạnh thống kế. Có tiềm năng rõ ràng cho việc nâng cao giá trị doanh nghiệp do hai hoặc nhiều cá nhân và các điểm mạnh.
 • Quan hệ đối tác tương đối dễ hình thành, tuy nhiên, cần suy nghĩ đáng kể để tăng trưởng thỏa thuận hợp tác tại điểm hình thành.
 • Quan hệ đối tác nhiều khả năng phải tuân theo các quy định ít hơn so với các liên doanh.
 • Có tiềm năng mạnh mẽ hơn của việc tiếp cận với số vốn lớn hơn.
 • Không có thuế thu nhập doanh nghiệp. Quan hệ đối tác khai báo thu nhập bằng phương pháp nộp tờ khai thuế thu nhập đối tác. Tuy nhiên, quan hệ đối tác không phải trả thuế khi tờ khai thuế đối tác này được nộp. Thay vào đó, các đối tác cá nhân tuyên bố chia sẻ lợi nhuận ròng của đối tác lên tờ khai thuế thu nhập cá nhân và nộp thuế theo thuế suất thuế thu nhập cá nhân.

nghề nghiệp thay mặt doanh nghiệp

 2.2. Nhược điểm

 • nghĩa vụ vô hạn. Đối tác chung chịu nghĩa vụ cá nhân về nghĩa vụ của doanh nghiệp, tạo ra rủi ro cá nhân.
 • Hạn chế đời sống. Một quan hệ đối tác nhiều khả năng không còn sau khi rút tiền hoặc cái chết của một đối tác.
 • Có khả năng thực sự xảy ra tranh chấp hoặc xung đột giữa các đối tác nhiều khả năng dẫn đến giải thể mối quan hệ đối tác. Kịch bản này thực thi sự cần thiết của một thỏa thuận hợp tác.

Như đã chỉ ra, nghĩa vụ vô hạn tồn tại đối với các quan hệ đối tác cũng tương đương đối với các quyền sở hữu duy nhất. Một phương pháp để giảm bớt rủi ro này là thông qua Quan hệ đối tác nghĩa vụ hữu hạn (LLP’s). Cũng như LLC, LLP nhiều khả năng cung cấp một số lợi thế về thuế trong khi cung cấp một số bảo vệ rủi ro doanh nghiệp cho chủ sở hữu.

Hình thức doanh nghiệp quan hệ đối tác

3. Hình thức doanh nghiệp tập đoàn

Các tập đoàn có lẽ là hình thức chi phối của tổ chức doanh nghiệp tại Hoa Kỳ. tuy số lượng ít hơn, các liên doanh chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu doanh nghiệp trong nền kinh tế Hoa Kỳ. Một liên doanh là một thực thể pháp lý làm doanh nghiệp, và không giống nhau với các cá nhân trong thực thể. Các liên doanh đại chúng được sở hữu bởi các cổ đông bầu ra một ban giám đốc để giám sát các nghĩa vụ chính. Cùng với các tập đoàn tiêu chuẩn, vì lợi nhuận, có những tập đoàn từ thiện, tổ chức phi lợi nhuận.

nghề nghiệp quản lý doanh nghiệp

3.1. Ưu điểm

 • phạm trù marketing thương mại không giới hạn. liên doanh là một thực thể của riêng mình và không tan rã khi quyền sở hữu thay đổi.
 • Linh hoạt hơn trong việc tăng vốn thông qua việc bán cổ phiếu.
 • Dễ chuyển quyền sở hữu bằng phương pháp bán cổ phiếu.
 • nghĩa vụ hữu hạn. nghĩa vụ hữu hạn này có lẽ là lợi thế lớn nhất để tổ chức như một liên doanh. Chủ sở hữu cá nhân trong các tập đoàn có giới hạn về nghĩa vụ cá nhân của họ. Ngay cả khi một liên doanh bị kiện hàng tỷ đô la, nghĩa vụ pháp lý của cổ đông cá nhân thường bị giới hạn ở giá trị cổ phiếu của chính họ trong liên doanh.

3.2. Nhược điểm

 • Hạn chế quy định. Các tập đoàn thường được giám sát chặt chẽ hơn bởi các cơ quan chính phủ, bao gồm liên bang, tiểu bang và địa phương. Tuân thủ các quy định nhiều khả năng tốn kém.
 • kinh phí tổ chức và vận hành cao hơn. Các tập đoàn, doanh nghiệp lớn phải nộp các bài báo của liên doanh với các cơ quan nhà nước thích hợp. Các kinh phí pháp lý và văn thư này, cùng với các kinh phí vận hành định kỳ khác, nhiều khả năng đóng góp cho các thách thức về ngân sách.
 • Đánh thuế gấp đôi. Khả năng đánh thuế hai lần phát sinh khi các liên doanh khai báo và nộp thuế đối với thu nhập ròng của liên doanh, mà họ phải trả thông qua tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp của họ. Nếu liên doanh cũng trả cổ tức cho các cổ đông cá nhân, những cổ đông đó phải tuyên bố rằng thu nhập cổ tức là thu nhập cá nhân và nộp thuế theo thuế suất thuế thu nhập cá nhân. Như vậy, khả năng đánh thuế gấp đôi.

4. Quyết định bạn sẽ cần đem ra khi chọn thẻ loại doanh nghiệp

 Quyết định bạn sẽ cần đem ra khi chọn thẻ loại doanh nghiệp

Nợ và nghĩa vụ pháp lý: Hầu không còn các doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp mới thành lập chấp nhận nghĩa vụ cá nhân liên quan đến quyền sở hữu hoặc đối tác duy nhất là rủi ro cần thiết khi doanh nghiệp. Nếu bạn đang ở trong một ngành có rủi ro cao (như bán CBD hoặc súng trực tuyến) hoặc chỉ muốn giữ cho doanh nghiệp và các vấn đề cá nhân của bạn riêng tư, bạn nhiều khả năng hạn chế nghĩa vụ cá nhân bằng phương pháp nộp đơn cho một cấu trúc doanh nghiệp chính thức hơn. Nhược điểm là điều này thường tốn nhiều giấy tờ hơn, kinh phí đăng ký nhiều hơn và nhiều khả năng có yêu cầu báo cáo hoặc bảo trì lớn hơn so với các thẻ loại doanh nghiệp đơn thuần hơn.

Nộp thuế: Để đơn thuần hóa một chút, bạn có hai lựa chọn khi nộp thuế doanh nghiệp. Bạn nhiều khả năng nộp lợi nhuận / kinh phí doanh nghiệp lên tờ khai thuế cá nhân của riêng bạn hoặc bạn nhiều khả năng có thuế hồ sơ doanh nghiệp của mình một phương pháp riêng biệt như là thực thể của chính nó. Hầu không còn các chủ doanh nghiệp nhỏ thích sự đơn thuần của việc nộp thuế lên lợi nhuận của họ, tuy nhiên nộp thuế doanh nghiệp riêng lẻ nhiều khả năng giúp bạn tách biệt tài chính cá nhân và tài chính doanh nghiệp.

Đối tác hoặc cổ đông: Nếu bạn bắt đầu doanh nghiệp với đối tác hoặc cổ đông tư nhân, bạn sẽ không thể hình thành quyền sở hữu duy nhất. Bạn nhiều khả năng chọn giữa một quan hệ đối tác, trong đó tất cả các nghĩa vụ và nghĩa vụ pháp lý được chia sẻ như nhau, một quan hệ đối tác hạn chế cho phép bạn áp đặt nghĩa vụ và nghĩa vụ pháp lý cho từng thành viên, hoặc hình thành một LLC để bảo vệ tất cả các thành viên khỏi nghĩa vụ cá nhân.

Thuê nhân sự: Một số thẻ loại doanh nghiệp đơn thuần nhất như quyền sở hữu duy nhất nhiều khả năng gây khó khăn khi thuê nhân sự xuống đường. tuy nhiều khả năng thay đổi thẻ loại doanh nghiệp của bạn để tăng trưởng cùng với doanh nghiệp của bạn, tuy nhiên nếu bạn đã có nhân sự hoặc có chương trình thuê nhân sự từ tuyển doanh nghiệp cho đến kỹ thuật... nhiều khả năng tốt hơn để chứng minh trong tương lai với cấu trúc doanh nghiệp chính thức hơn như LLC hoặc liên doanh.

cá nhân tìm việc

Bạn đang bắt đầu doanh nghiệp vì lợi nhuận hoặc để giúp một nguyên nhân? Nếu bạn chỉ quan tâm đến việc giúp đỡ cá nhân khác và không vận hành vì lợi nhuận, việc hình thành một tổ chức phi lợi nhuận nhiều khả năng cấp cho bạn trạng thái được miễn thuế – tuy có rất nhiều giấy tờ cần thiết.

liên doanh của bạn sẽ được sở hữu và vận hành một phương pháp dân chủ bởi các thành viên không có chủ sở hữu duy nhất? Được biết đến như một “Co-op”, thẻ loại doanh nghiệp này có xu hướng hiếm.

Sau khi bạn trả lời những câu hỏi này và đã quyết định thẻ loại doanh nghiệp nào là tốt nhất cho khởi nghiệp của bạn, các bước tiếp theo tùy thuộc vào luật pháp và quy định của tiểu bang và địa phương, vì bạn nhiều khả năng cần điền vào các biểu mẫu bổ sung cụ thể cho chỗ và thẻ loại của bạn doanh nghiệp. Có một số sách và tài nguyên cho việc này. Nhiều cá nhân trong số họ khuyên nên dùng Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ làm điểm khởi đầu kể từ khi họ duy trì các văn phòng địa phương. Cuối cùng, hãy kiểm tra luật pháp địa phương và tiểu bang về việc quản lý điều hành một doanh nghiệp ra khỏi nhà của bạn, vì luật phân vùng Thông thường nhiều khả năng là một yếu tố rất cần thiết trong việc quyết định thẻ loại doanh nghiệp bạn muốn tạo.

TweetShare in VK ');
$('#js_share').append("");
$('#box-social').addClass('share');

);
$("#see_more").click(function()
if ($(this).attr('data-id') != "")
$.get('../ajax/ajax_blog.php?newid=7013&cateid=157&begin='+$(this).attr('data-id'), function(data)
$('.see_more_blog').append(data);
var x = parseInt($("#see_more").attr('data-id')) + 1;
$("#see_more").attr("data-id",x);
);

);
$(".show_cm").click(function()
$(this).hide();
$(".hiden_cm").show();
$(".ct_cm").removeClass("hiden_dtblog");
);
$(".hiden_cm").click(function()
$(this).hide();
$('.show_cm').show();
$(".ct_cm").addClass("hiden_dtblog");
);
$(".show_cd").click(function()
$(this).hide();
$(".hiden_cd").show();
$(".chude").removeClass("hiden_dtblog");
);
$(".hiden_cd").click(function()
$(this).hide();
$('.show_cd').show();
$(".chude").addClass("hiden_dtblog");
);

Từ khoá liên quan về chủ đề Hình thức doanh nghiệp là gì? Bước đầu khi thành lập doanh nghiệp

#Hình #thức #kinh #doanh #là #gì #Bước #đầu #khi #thành #lập #doanh #nghiệp.

Chân thành cảm ơn bạn đã đọc tin tại Hirudolab

Vậy là bạn đã có thêm nhiều thông tin và kiến thức bổ ích về chủ đề Hình thức doanh nghiệp là gì? Bước đầu khi thành lập doanh nghiệp rồi nhé. Hãy cùng Hirudolab đọc thêm nhiều bài viết hơn để có nhiều kiến thức thống kế hữu ích hơn nhé!. Xin cám ơn người mua đã quan tâm giám sát.

Nguồn: Hình thức doanh nghiệp là gì? Bước đầu khi thành lập doanh nghiệp

Các bài viết trên trang chỉ có tính chất tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc điều trị.
Bình luận của bạn