[Khái niệm] Hợp đồng BT là gì? Những thông tin có liên quan tới hợp đồng BT

Cập nhật: 22/09/2021 Lượt xem: Views

Rate this post

Bạn đang tìm hiểu giải thích về nội dung Hợp đồng BT là gì? Những thông tin có liên quan tới hợp đồng BT? Hãy tham khảo bài viết ngay bên dưới để có thêm thông tin kiến thức bổ ích nhé! Nào mời các đọc giả Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây để cùng giải đáp thắc mắc nhé!

nghề nghiệp Xây dựng

Hợp đồng BT là gì?

Theo khoản 5, Điều 3 Nghị định 63/2018/ ND-CP về thêm tiền để phát triển theo hình thức đối tác công tư (có hiệu lực từ ngày 19 tháng 6 năm 2018), khái niệm hợp đồng BT hiện tại được quy định cụ thể như sau:

Hợp đồng BT (tên viết tắt của hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao) là hợp đồng được ký giữa cơ quan chính phủ có thẩm quyền và cổ đông cùng liên doanh thực thi dự án (nếu có) để xây dựng dự án cơ sở hạ tầng. Sau khi hoàn thành dự án, cổ đông sẽ chuyển dự án cho cơ quan công quyền có thẩm quyền và sẽ được trả tiền công bằng quỹ đất, văn phòng điều hành, cơ sở hạ tầng hoặc quyền thương mại, vận hành công cộng  và giải pháp để thực hiện các dự án khác.

nghề nghiệp Giao thông vận tải – Thủy lợi – Cầu đường

Tổng quan thông tin có liên quan tới hợp đồng BT

Nguyên tắc cần nhớ khi ký và đồng bt là gì?

Các điều được nêu trong hợp đồng cần được các bên thỏa thuận rõ ràng và nhiều khả năng được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu. Các bên sẽ căn cứ vào điều kiện, nguồn vốn,… mình có để tiến hành thương lượng cũng như thương thảo nhằm đạt được kết quả thống nhất cho mỗi câu hỏi, tuy nhiên phải đảm bảo nguyên tắc sau. :

– Tự nguyện, bình đẳng, tuân thủ quy định của pháp luật

– Có đủ nguồn tài chính để tiến hành thanh toán theo những quy định ghi trong hợp đồng

– không còn việc chọn nhà thầu và thương lượng

– Nếu nhà thầu trong trường hợp là đối tác liên doanh thì lúc này sẽ cần soạn thảo thỏa thuận liên doanh. Những thành viên liên doanh đó cần phải tiến hành ký kết, đóng dấu vào trong hợp đồng theo quy định.

Cụ thể hơn, cổ đông hoặc thay mặt thêm tiền để phát triển tiến hành ký và đồng với một hoặc nhiều nhà thầu chính để thực hiện chỗ làm. Nếu cổ đông ký hợp đồng với nhiều nhà thầu chính, nội dung của các hợp đồng này phải đảm bảo tính thống nhất và chặt chẽ của quy trình thực hiện hợp đồng, để đảm bảo tiến độ và chất lượng của nó cũng như chất lượng thêm tiền để phát triển dự án thêm tiền để phát triển xây dựng. Tuy nhiên, tại thời điểm ký hợp đồng, nhà thầu phải hoàn thành các điều kiện đảm bảo các vận hành cũng như khả năng  thực hiện theo Luật Xây dựng.

Nếu là nhà thầu hợp tác cần hoàn thành yêu cầu khối lượng chỗ làm cần phải thích hợp với khả năng vận hành của từng thành viên của nhóm.

Nếu là nhà thầu nước ngoài yêu cầu phải có cam kết thuê nhà thầu phụ để thực hiện chỗ làm được giao nếu như nhà thầu nội địa đủ điều kiện hoàn thành các yêu cầu ghi trong gói thầu.

Các nhà thầu chung, các nhà thầu chính, được ký hợp đồng phụ với một hoặc nhiều nhà thầu phụ khác, tuy nhiên các nhà thầu phụ này phải được sự chấp thuận của cổ đông, đồng thời các nhà thầu phụ này phải thích hợp và đồng bộ với hợp đồng chính đã tiến hành ký kết với chủ thêm tiền để phát triển phía trước đó. Tổng thầu, nhà thầu chính sẽ đóng chức năng là chịu nghĩa vụ trước cổ đông về tiến độ và chất lượng của các công trình đã ký, bao gồm cả các công trình được thực hiện bởi các nhà thầu phụ.

Một vấn đề trọng yếu mà các bên phải sử dụng rộng rãi là giá ký hợp đồng không được vượt quá giá thầu trúng thầu hoặc thương lượng hợp đồng xây dựng, kết quả thương lượng chỉ ngoại trừ những khối lượng phát sinh bên ngoài phạm vi chỗ làm trong gói thầu được cá nhân có thẩm quyền quyết định trong thêm tiền để phát triển đồng ý cho phép.

>>> Xem thêm: Những điều cần biết khi soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa

Nội dung chính cần có trong hợp đồng bt là gì?

Nội dung của hợp đồng bt thời nay bao gồm các quyền và nghĩa vụ của các bên để đạt được những quyền lợi có định trước. Do sự khác lạ trong các mục tiêu hợp đồng, những quyền lợi này rất khác nhau. Do đó, họ sẽ phải tính toán các yếu tố liên quan để đạt được quyền lợi hoặc quyền lợi kinh tế liên quan (như quyền thực hiện dự án nhiều khả năng đem lại lợi nhuận). Còn đối với Nhà nước, khi ký hợp đồng, mục đích chính của nó là gia tăng cơ sở hạ tầng để gia tăng kinh tế xã hội (phi lợi nhuận, quyền lợi công cộng, vì sự gia tăng chung của toàn xã hội). Khi thương lượng hợp đồng BT, cần phải tính đến quyền lợi giữa cổ đông cũng như nhà nước.

Những nội dung yêu cầu cần có trong hợp đồng bt:

– Tên, địa chỉ, thay mặt ủy quyền của các bên tham gia hợp đồng dự án;

– mục đích và phạm vi vận hành của dự án; phương pháp và tiến độ thanh toán vốn thêm tiền để phát triển cho công trình xây dựng

– Nguồn vốn, tổng vốn thêm tiền để phát triển, tiến độ thực hiện;

– khả năng, khoa học và thiết bị, yêu cầu thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình, tiêu chuẩn chất lượng;

– Quy chế giám sát và kiểm soát chất lượng thi công;

– Quy định về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường;

– Điều kiện dùng đất, công trình hạ tầng, công trình phụ trợ cần thiết cho xây dựng cơ bản và vận hành;

– Tiến độ thi công công trình, tuổi thọ vận hành của liên doanh dự án và thời gian chuyển nhượng dự án;

– Quyền và nghĩa vụ của các bên và các cam kết bảo lãnh và chia sẻ rủi ro;

– Quy định về giá cả, phí cũng như các khoản phải thu(bao gồm các phương pháp định giá, phí và điều kiện để thiết lập giá và phí).

– Quy định về thấm vấn, xác minh thiết kế kỹ thuật, thi công thiết bị, nghiệm thu, vận hành và bảo trì công trình;

– Điều kiện kỹ thuật, tình trạng vận hành, chất lượng chỗ làm trong quá trình chuyển giao, nguyên tắc giới thiệu chỗ làm và trình tự chuyển giao dự án;

– nghĩa vụ của cổ đông trong việc chuyển giao khoa học, đào tạo kỹ năng quản lý và kỹ thuật để thực hiện dự án sau khi chuyển giao.

– Điều kiện và thủ tục điều chỉnh hợp đồng dự án;

– Các trường hợp chấm dứt hợp đồng dự án trước;

– Phương thức xử lí tranh chấp giữa các bên ký và đồng;

– Xử lý vi phạm hợp đồng;

– Nguyên tắc xử lý cũng như bất khả kháng

– Quy định về sự tư vấn và cam kết của các cơ quan nhà nước;

– Hiệu lực của hợp đồng dự án.

Hợp đồng bt hiện tại có hiệu lực từ lúc nào?

Hợp đồng bt chính thức có hiệu lực vào ngày ký, hoặc tại một thời điểm khác được các bên thỏa thuận chỉ khi hoàn thành các điều kiện sau:

– cá nhân ký hợp đồng phải có khả năng thực hiện các hành vi dân sự, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật

– Đảm bảo đầy đủ các nguyên tắc ký kết trong hợp đồng xây dựng nêu lên

– Nhà thầu phải hoàn thành tất cả các điều kiện về khả năng vận hành và khả năng hành nghề trong xây dựng.

– Trong quá trình tiến hành dự án, nếu nhà thầu không còn đủ khả năng, điều kiện để hoàn thành thì cần thanh lý hợp đồng và giải thể để chấm dứt hiệu lực của hợp đồng bt đã ký trước đó.

>>> Xem thêm ngay: Hợp đồng giao khoán mới nhất thường được dùng trong ngành xây dựng, khi xây nhà, thuê nhân công…

phương pháp dùng tài sản công để thanh toán hợp đồng bt

Chính phủ chính thức ra nghị quyết 160 / NQ-CP liên quan tới việc dùng tài sản công để trả thanh toán cho chủ thầy thực hiện các dự án thêm tiền để phát triển xây dựng theo nội dung hợp đồng BT trong năm 2018.

Theo nghị quyết 160, đối với hợp đồng LV đã ký trước ngày 1 tháng 1 năm 2018, chưa hoàn thành thanh toán, nó sẽ tiếp tục thanh toán theo nội dung của hợp đồng BT đã ký, để đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. Luật quản lý và dùng tài sản công, luật đất đai, luật ngân sách nhà nước và luật áp dụng có hiệu lực tại thời điểm ký và đồng BT.

Đối với các hợp đồng BT được ký vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2018, bao gồm các điều kiện dùng tài sản công cho mục đích thanh toán, các bộ phận và cơ quan địa phương xem xét nội dung của thỏa thuận cần phải tuân thủ theo đúng nguyên tắc có ghi trong  Luật đất đai, Luật ngân sách nhà nước và các luật liên quan.

– Nếu nội dung hợp đồng BT tuân thủ các yêu cầu pháp lý, lúc này sẽ tiếp tục thanh toán theo hợp đồng của BT;

– Nếu một nội dung không tuân thủ các quy định của pháp luật, thì lúc này cần phải tiến hành thương lượng và điều chỉnh các nội dung của hợp đồng BT theo quy định của pháp luật nêu lên.

Nguyên tắc của hợp đồng BT như thế nào theo phương thức giá trị quyền dùng đất?

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 63/CP về thêm tiền để phát triển dưới hình thức đối tác công tư (PPP).  Cụ thể, Nghị định 63 nêu rõ nguyên tắc thực hiện hợp đồng BT bằng phương pháp dùng giá trị quyền dùng đất, văn phòng trong vận hành và tài sản cơ sở hạ tầng.

Do đó, các quỹ bất động sản, văn phòng đang vận hành và cơ sở hạ tầng phải trả cho các cổ đông được xác định và phê duyệt trong báo cáo tìm hiểu khả thi, làm cơ sở cho việc lựa chọn cổ đông.

chương trình xây dựng cần phải tuân thủ theo tỉ lệ 1/2.000 hoặc 1/500 (nếu có) của quỹ đất cần trả cho cổ đông phải được xây dựng và phê duyệt theo quy định của pháp luật trước khi phê duyệt báo cáo tìm hiểu khả thi. Trong trường hợp điều chỉnh quy hoạch liên quan đến thay đổi giá trị dùng đất hoặc tiền thuê đất, các cơ quan chính phủ và cổ đông có liên quan phải xác định lại giá trị tiền dùng đất cũng như tiền cho thuê nhằm tránh tối đa việc thất thoát tiền cũng như đảm bảo dung hòa quyền lợi của các bên.

Nguyên tắc quản lý xây dựng khi lập chương trình quỹ đất phải trả cho cổ đông điều chỉnh cần được quy định trong hợp đồng dự án, bao gồm các nội dung sau: Các trường hợp được phép điều chỉnh quy hoạch; những cam kết không làm vỡ quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch cũng như các cơ chế, thương thảo trong những tình huống điều chỉnh việc quy hoạch.

Các thủ tục thanh toán hợp đồng xây dựng chuyển giao thông qua giá trị quyền dùng đất cần được tiến hành theo đúng các quy định của pháp luật.

>>> Dấu treo là khái niệm thường đi ngay lập tức với các bản hợp đồng và hợp đồng bt cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. tuy nhiên phương pháp đóng dấu treo như thế nào và cần lưu ý gì? Click để tìm hiểu ngay nhé.

Hợp đồng BT cần được tiến hành theo đúng quy định và không làm thất thoát tài sản công

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 16 / NQ-CP về việc dùng tài sản công để trả cho các cổ đông thực hiện dự án thêm tiền để phát triển xây dựng dưới dạng hợp đồng BT.

Theo nghị quyết, việc dùng tài sản công để trả cho các cổ đông để thực hiện các dự án thêm tiền để phát triển xây dựng theo hình thức hợp đồng Xây dựng (Chuyển giao) được ký kết theo quy định của pháp luật trước ngày 1 tháng 1 năm 2018, nếu như vẫn chưa hoàn thành thanh toán, tiếp tục thực hiện thanh toán theo nội dung của hợp đồng BT đã ký, đảm bảo tuân thủ pháp luật về quản lý, dùng tài sản công, luật đất đai, luật ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật liên quan có hiệu lực tại thời điểm ký và đồng BT.

Đối với các hợp đồng BT được ký vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2018, bao gồm các điều kiện dùng tài sản công cho mục đích thanh toán, các bộ phận và cơ quan địa phương  cần phải tiến hành kiểm tra lại nội dung xem đã thực sự hoàn thành các quy định của pháp luật trong luật quản lý và dùng tài sản công năm 2017 hay không?.

Chính phủ đang yêu cầu các bộ, ngành và ủy ban cá nhân dân địa phương (cơ quan chịu nghĩa vụ về các dự án BT) và các cổ đông dự án BT xem xét các hợp đồng đã ký đồng thời tự chịu nghĩa vụ trước pháp luật nếu như có bất kỳ sai phạm nào xảy ra để đảm bảo tính công khai, rõ ràng và tôn trọng pháp luật;  không gây thiệt hại cho hàng hóa công cộng, không tham nhũng,… Trong trường hợp vi phạm tuy nhiên không gây mất tài sản nhà nước, hợp đồng của BT phải được điều chỉnh lại;  Nếu phát hiện hành vi phạm tội (vi phạm pháp luật về ngân sách nhà nước, xây dựng, quản lý đất đai, đấu thầu, thêm tiền để phát triển công, quản lý tài sản công và các luật khác có liên quan, v.v.), thì lúc này sẽ cần phải điều chỉnh nó hoặc hủy bỏ hợp đồng của BT, thu hồi tài sản nhà nước cũng như tiến hành xử lý nghiêm ngặt nếu như có sai phạm theo đúng các quy định của pháp luật.

lên đây chính là những thông tin yếu tố nhất có liên quan tới hợp đồng BT là gì?  Mong rằng thông qua bài viết này bạn đọc nhiều khả năng nhận được nhiều thông tin cần thiết và có nhiều trải nghiệm hữu ích cho chính mình.

TweetShare in VK ');
$('#js_share').append("");
$('#box-social').addClass('share');

);
$("#see_more").click(function()
if ($(this).attr('data-id') != "")
$.get('../ajax/ajax_blog.php?newid=3943&cateid=147&begin='+$(this).attr('data-id'), function(data)
$('.see_more_blog').append(data);
var x = parseInt($("#see_more").attr('data-id')) + 1;
$("#see_more").attr("data-id",x);
);

);
$(".show_cm").click(function()
$(this).hide();
$(".hiden_cm").show();
$(".ct_cm").removeClass("hiden_dtblog");
);
$(".hiden_cm").click(function()
$(this).hide();
$('.show_cm').show();
$(".ct_cm").addClass("hiden_dtblog");
);
$(".show_cd").click(function()
$(this).hide();
$(".hiden_cd").show();
$(".chude").removeClass("hiden_dtblog");
);
$(".hiden_cd").click(function()
$(this).hide();
$('.show_cd').show();
$(".chude").addClass("hiden_dtblog");
);

Từ khoá liên quan về chủ đề Hợp đồng BT là gì? Những thông tin có liên quan tới hợp đồng BT

#Hợp #đồng #là #gì #Những #thông #tin #có #liên #quan #tới #hợp #đồng.

Chân thành cảm ơn bạn đã đọc tin tại Hirudolab

Vậy là bạn đã có thêm nhiều thông tin và kiến thức bổ ích về chủ đề Hợp đồng BT là gì? Những thông tin có liên quan tới hợp đồng BT rồi nhé. Hãy cùng Hirudolab đọc thêm nhiều bài viết hơn để có nhiều kiến thức thống kế hữu ích hơn nhé!. Xin cám ơn người mua đã quan tâm giám sát.

Nguồn: Hợp đồng BT là gì? Những thông tin có liên quan tới hợp đồng BT

Các bài viết trên trang chỉ có tính chất tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc điều trị.
Bình luận của bạn